Organizētāji

RTU: ERAF līdzfinansētā projekta Nr. 1.1.1.3/18/A/001" RTU inovāciju granti studentiem" īstenošanas ietvaros.
LU: ERAF līdzfinansētā projekta Nr. 1.1.1.3/18/A/007 “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem” īstenošanas ietvaros.
VeA un partneri:  ERAF līdzfinansētā projekta Nr. 1.1.1.3/18/A/004" Kurzemes inovāciju granti studentiem" īstenošanas ietvaros.
Latvijas Jūras akadēmija: Projekts: Inovāciju granti jūrniecības nozarē studējošiem, projekta numurs: 1.1.1.3/18/A/006.

Atbalstītāji

Helve © 2020